Amalan Bebas Dari Hutang


Di dalam hadis ada doa untuk membebaskan diri dari hutang. Doa ini biasa dibaca pada pagi dan petang sebanyak tiga kali. Berikut kisahnya:

Ketika Rasul Allah masuk masjid di luar waktu-waktu salat fardhu, beliau dihampiri seorang sahabat Anshar bernama Abu Umamah.
Sahabat ini mengeluh kepada Nabi SAW: “Kesusahan dan hutang-hutang membelit diriku, wahai rasul Allah.”

Rasul Allah bersabda: “Maukah aku ajarkan sebuah doa kepadamu yang apabila engkau mengucapkannya, Allah menyingkirkan kesusahanmu dan membayar hutang-hutangmu.”
Abu Umamah menjawab: “Ya wahai Rasul Allah”
Kalimat-kalimat doanya sebagai berikut:

“Allahumma inni a’udzu bika min al-hamm wal hazan wa a’udzu bika minal ajz wal kasal wa a’udzu bika minal jubn wal bukhl wa a’udzu bika min ghalabatid dayn wa qahril rijal.“

Artinya: “Ya Allah saya berlindung kepada Engkau dari kesusahan dan kesedihan, saya berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan, saya berlindung kepada Engkau dan kepengecutan dan kekikiran, dan saya berlindung kepada Engkau dari himpitan hutang dan paksaan orang.”

0 Response to "Amalan Bebas Dari Hutang"

Post a Comment